Sylwetki Leżajszczan

A. Ordyczyńska             Leżajsk-moje miasto           Drzewo Geneal-GreatFamily 

POWRÓT

Ataman Julian

Ataman Ryszard

Atemborski Henryk

Babiarz Zdzisław

Baran Chrząszczyński Józef

Bauer Kazimierz

Bauer Zygmunt

Beigert Ferdynand

Beigert Julian

Biały Marcin

Błaszczyna Stanisław

Bochdan-Niedenthal Maria

Boroń Stanisław

Broda Czesław

Buniowski Michał

Całczyński Jan Karol

Chmura Maksymilian

Chmura Groeger Lidia

Chodziński Karol

Chodziński Kazimierz Mieczysław

Chorzępa Roman

Ciryt Rafał

Czajka Józef

Dańczak Danuta

Dec Ignacy

Denker Emil

Depowski Józef

Dolny Janusz

Dublaga Henryk

Dudziak Jan ks.

Dziwota Leon

Dziwota Tomasz Krzysztof

Ejczun Józef

Eustachiewicz

Ficowski Alojzy

Fleszar Piotr 

Furgalski-Wyrwa Tadeusz

Gawalewicz Karol

Gdula Andrzej

Gdula Jan

Gdula Kazimierz

Gdula Stanisław

Gorczyca Józef

Gottman Julian i Michał

Graff Józef

Gromaczkiewicz Józef Zygmunt

Gröger Józef

Hausner Jerzy

Hollender Tadeusz

Hospod Józef Alojzy

Jaszowski Rudolf

Jedynacka Władysława

Karakuła Tadeusz

Kijas Henryk

Kendziorek Zdzisław

Kisielewicz Adam

Kisielewicz Bronisław
Kisielewicz Stanisław

Kiszakiewicz Józef

Kosiarski Marian

Kotula Franciszek

Korasadowicz Helena

Kuczek Jan kpt

Kułacz Sławomir

Kunz Henryk

Kwieciński Karol

Kycia Franciszek

Landau Joel Mojżesz

Larendowicz Franciszek

Larendowicz Mieczysław

Larendowicz Zbigniew

Leja Franciszek

Leja Jan

Lubas Stanisław

Lukschandel Antoni

Martula Mieczysław

Mirecka Loryś Maria

Motyka Janusz

Mróz Anna

Mytkowicz Józef

Nowiński Bronisław

Oleszkiewicz Franciszek

Oleszkiewicz-Przysiężniak Janina

Omiatacz Antoni

Opaliński Łukasz

Ordyczyńska Janina
Ordyczyńska Marianna

Ordyczyński Marek

Ordyczyński Marian

Ordyczyński Mikołaj Jan

Ordyczyński Piotr

Ordyczyński Stanisław

Pityński Andrzej

Potoccy

Półćwiartek Józef

Przybylski Leon

Przysiężniak Franciszek Ojciec Jan

Raznikiewicz Jerzy

Sikorski Zygmunt

Stankiewicz Antoni

Stankiewicz Janina

Stec Mieczysław

Suchorzewski Jan Kazimierz

Szabo Kornel

Szczębara Zbigniew

Szczęsny Józef

Szczęsny Roman

Szczupak Roman

Szeliga Bronisław Feliks

Szeliga Zygmunt

Szuty Eligiusz

Szreder Leszek

Tokarz Adam

Totuń Krzysztof

Tryniecki Bolesław

Uhniat Franciszek

Urbański Ulas Juliusz

Urban Wincenty

Urzejowski Jan Ks.

Wagner Podubny Józefa

Wańczyk Mikołaj

Wasilewska Wanda

Węgrzyński Mieczysław

Werfel Mikulska Maria

Wodzińska Maria

Wodziński Marian

Wojnar Antoni

Wrzesińscy

Zadzierski Józef ps Wołyniak

Zawilski Albin i Krzysztof

Zawilski Jan

Zawilski Leopold

Zengteller Ludwik

Zych Józef

Żuraw Wańczyk Jadwiga

 

W ciągu 600 letnich dziejów Leżajska, swoje losy złączyło z miastem wiele znanych i cenionych postaci. Dla części z nich Leżajsk był miejscem urodzenia, inni związali się z nimi poprzez lata nauki, czy pracy. Los wielu znakomitych osób związany był z Leżajskiem. Wielu zdobyło sławę i uznanie w świecie polityki, kultury i nauki.
 W gronie wybitnych Leżajszczan pojawiają się nazwiska z rodów Graffów, Reichardów, Wodzińskich, Grögerów.

Leżajsk był zagłębiem wysokiej klasy specjalistów rzemieślników, którzy zostali sprowadzenie do Leżajska w okresie budowy kościoła i klasztoru. Gdulowie, Kisielewicze, Kiełbowicze, Markiewicze, Ordyczyńscy byli specjalistami w dziedzinie sztukaterii budowlanej.

Dzisiaj, do znanych i zasłużonych należy Mariusz Kulpa, Mieczysław Martula, Ignacy Dec. W Leżajsku urodził się również Julian Ataman, Bogusław Rymar, Józef Klocek, Józef Hozer, Andrzej Kisielewicz, Leszek Danys, Stanisław Stańko.
Historię miasta tworzyli jednak, a może nawet przede wszystkim, ci, których sława nigdy nie sięgnęła tak daleko, a którzy mimo to zasługują na pamięć Leżajszczan.
Po ugruntowaniu się autonomicznych samorządów gminnych, szczególnie w miastach, upowszechnił się zwyczaj nadawania przez władze miejskie zasłużonym osobom honorowego obywatelstwa miasta. Tytuł taki nadawano głównie osobom wpływowym, które mogły popierać korzystne dla miasta rozstrzygnięcia władz krajowych i państwowych. Uchwałą radnych wytypowane osoby wpisywano do księgi honorowych obywateli, wystawiano im na pergaminie ozdobny dyplom. Zwyczajowo uhonorowany przeznaczał kwotę pieniędzy na fundusz ubogich tego miasta.


BLOG SYLWETKI LEŻAJSZCZAN

*****

HONOROWI OBYWATELE MIASTA
Leżajsk w okresie zaborów (1772-1818)

Data Nazwisko i imię Dodatkowe informacje
1869 Edward Acht burmistrz miasta
1869 Karol Kubik Budowniczy Ratusza (pierwszy ratusz spłonął w 1834 r ), Rada miejska nadała mu obywatelstwo w uznaniu solidności robót, rzetelności rozliczenia kosztów.
  Maryan Jastrzębiec Wodziński [*1840-†VIII 1915]. Powstaniec styczniowy. W 1864 r zastępca burmistrza, wieloletni sekretarz miejski (na stanowisku sekretarza przepracował 50 lat), były poseł na Sejm Krajowy. Rada postanowiła urządzić mu pogrzeb na koszt miasta.
1873 Szczęsny Jawornicki  i Michał Szaszkiewicz za materialne wsparcie i popieranie zabiegów o utworzenie w Leżajsku sądu powiatowego.
1875 Hrabia Alfred Potocki z okazji objęcia stanowiska namiestnika Galicji.
1877

Sebastian Kołodziej

Kierownik szkoły, radny
1878 ks. kan. Józef Graff z okazji 50-lecia pracy duszpasterskiej Ocalić od zapomnienia groby przodków
1881 Władysław Bzowski Marszałek powiatu łańcuckiego-popierał utworzenie w Leżajsku urzędu podatkowego.
1883 Władysław Filimowski adiunkt sadu w Leżajsku, za starania powiększenia etatów w miejscowym sądzie
1884 Edmund Wachholtz, Gustaw Knedlich za starania powiększenia etatów w miejscowym sądzie
1886 ks. kan. Józef Mytkowicz długoletni radny
1887 hr. Ferdynand Hompesh poseł do Rady Państwa z okręgu wyborczego Leżajsk- Nisko. Na jego ręce rada słała memoriały o utworzenie powiatu leżajskiego, które on wspierał w parlamencie austriackim.
1890 ks. Piotr Plenkiewicz Społecznik, leżajski paroch w latach 1880-1890, który przybył do Leżajska z cerkwi w Kuryłówce. Otrzymał os Rady Miejskiej w Leżajsku honorowe obywatelstwo 12 maja 1890 r z okazji opuszczenia parafii leżajskiej.
1897 premier Kazimierz Badeni wręczono mu dyplom, licząc na jego poparcie w stworzeniu powiatu z siedzibą w Leżajsku. Dotychczas istniejący powiat łańcucki podzielono, ale siedzibą nowego powiatu został Przeworsk.
Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Leżajska" po raz pierwszy od zakończenia II Wojny Światowej na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej otrzymali w 1979 roku:

 

 

Księga Gości-przeglądanie

 

Strona utworzona 2003-12-25

Ostatnia aktualizacja: 17-09-25