Strona na WP  O mnie   Święto Zmarłych    Indeks osób   W poszukiwaniu korzeni  Historia Kuryłówki   Grobu moich przodków     Leżajsk w obiektywie  Sylwetki Leżajszczan   Newsy   Leżajskie ulice   Leżajsk-moje miasto  Spacerkiem po mieście Genealogia Rodów Genealogia 

   Photo Milli     FOTO      Ancestors that came from...                             PowrótOcalić od zapomnienia groby naszych przodków - w poszukiwaniu korzeni

    Cmentarz w Leżajsku Cmentarz w Tarnawcu                            

Małe cmentarze mogą okazać się cennym dokumentem w poszukiwaniu korzeni. Stare, omszałe grobowce, niekiedy zapomniane stanowią cząstkę naszej historii. Pragnę więc przedstawić listę grobów należących prawdopodobnie do kolonistów niemieckich lub ich potomków, znajdujących się na cmentarzu w Leżajsku i Tarnawcu (Dornbach). Może ktoś będzie miał okazję odnaleźć swojego przodka i pochylić się nad jego grobem.

 

 Andres Bauer  Beer Biedermann Brichta Gofryk Beigert  Feldman  Horst Huber Gottman Graff   Herchenreder Josse Kahl Kajper Kohler Laufesweiler_ Loeja Lotz Radoje Muschikowa  Reinhard Reichert Reinberg_ Rűckemann  Schipow   Schőnborn  Szenborn Sztaba Tűrschmid  Ungeheuer Wessely Zengteller  Zimmermann

Cmentarz w Leżajsku     FOTO          Cmentarz - FORUM   

 

Bauer

Bauer Antoni Henryk [*11-06-1866 20-10-1912]

Bauer Józefa z d. Hajnowska [*6-03-1871 10-03-1954]

Bauer Józef [*9-02-1894 8-06-1947]

Bauer Stanisław [*6-11-1895 1-08-1915] - poległ pod Jastkowem. Odznaczony Krzyżem Niepodległości

Bauer Kazimierz [*7-03-1899 20-10-1941] - nauczyciel. Zamordowany przez gestapo.

Bauer Zofia [*16-04-1901 15-05-1978] - nauczycielka

Bauer Tadeusz [*19-02-1903 17-09-1973]

Bauer Zygmunt [*11-04-1906 31-12-1958] mgr. Uczestnik walk Brygady Strzelców Karpackich. Odznaczony Krzyżem Monte Cassino

Bauer Jan [*12-05-1908 02-1945] Aresztowany, zginął w Oranienburgu.

Bauer Eugenia z d. Krach [*12-12-1913 9-06-2002]. Pochodziła z rodziny niemieckich kolonistów-Krachów z Tarnawca (Dornbach)

Bauer Stanisław [*31-08-1931 11-11-1999]

Beer

Beer Wilhelm [*1831 1913]

Beer Zuzanna z Laszewskich [*1917 w 84 r. ż]

Z Kisielewskich Albina Beerowa [*29-02-1875 14-02-1937]

Franciszek Beer [*14-06-1859 2-06-1941] - em. Kontroler Dóbr Hr. Potockiego

Biedermann

   Biedermann Teresa [*1816 13-03-1885] Na tablicy nagrobnej widnieje napis: "Cieniom Teresy Biedermann wdzięczne dzieci Aleksander i Teofila Ossolińscy"

 Brichta

Brichta Hugo [*? 17-05-1915] Kapitan 80 Austr.P.P. Poległy podczas I Wojny Światowej

 Gofryk

Gofryk Jan [*? 1915] nauczyciel z Bełżca, poległy w I Wojnie Światowej

 Gottman

Gottman Jan [*1861 1912]

Gottman Weronika z d. Haszto [*1860†1929]

Graff

Ks. Józef Graff [*1798 24-03-1886] Kanonik proboszcz, długoletni dziekan rzymskokatolickiej parafii leżajskiej, wieloletni radny miejski, powiatowy inspektor szkolny w latach pięćdziesiątych XIX wieku, a od roku 1878 honorowy obywatel Leżajska

Herchenreder

Herchenreder Stanisław [*21-09-1895 11-10-1977]

Herchenreder Franciszka [*15-07-1900 18-09-1986]

Kajper

Kajper Maria [*1893 1977]

Edward [*1900 1941]

Kohler

Kohler Jan [*1872 1919]

Laufesweiler

Otylia z Laufesweilerów Sikorska [1914-1965]

 

Góra

Loeja

Loeja Janić [*1878 19-10-1918]- jeniec serbski, poległy w I Wojnie Światowej

Lotz

   Lotz Stanisław [*1900 1945] Członek AK. Więziony i zamordowany w obozie koncentracyjnym Buchenwald.

   Lotz Janina z d. Serafin [*1910 1993]

   Lotz Ryszard [*1933 1978]

Muschikowa

Muschikowa Ludwika ze Spoczyńskich [*10-04-1826 13-02-1912] Wdowa po urzędniku Magistratu Miasta Krakowa

Radoje

Radoje Pikolić [*1878 19-10-1918] - jeniec serbski

Reichard

Reichardowa Maria z d. Wodzińska [*1883 1957]. Nauczycielka szkoły żeńskiej.  Przewodziła oddziałowi żeńskiemu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – założonego we Lwowie w roku 1867. Filię Sokoła otworzono w Leżajsku w 1903 roku. Długoletnim prezesem gniazda „Sokoła” w Leżajsku był Stanisław Wodziński, brat Marii. Początkowo organizacja miała charakter towarzyski, organizowała zabawy karnawałowe, opłatek, dzielenie się święconym, wspólne uczestnictwo w imprezach patriotycznych. Stopniowo członkowie „Sokoła” umundurowali się i utworzyli sekcje sportowe – kolarską oraz łyżwiarską.

Reichardsperg Reichard Aleksander [*1864 1945 -Uczęszczał do szkoły w Dublanach, o czym ?wiadczy pochwała Dyrekcyi Krajowych Szkół Rolniczych w Dublanach z 30 IV 1888 dla Aleksandra przedłożona jego ojcu. Ożeniony z Mariš Wodzińskš z Leżajska, mieszkali w jej domu rodzinnym - dworek na ul. Mickiewicza w Leżajsku. Aleksander skończył we Wiedniu Wyższš Szkołę Le?nš we Wiedniu. inż. le?nictwa i mierniczy przysięgły.
 

Reichert

Reichert Rozalia  [*1922 1983]

Reichert Emanuel [*1913 1994]

Reinberg

Reinberger Feliks [ 26-03-1946]

Reinberger Cecylia [ 21-06-1992]

Rűckemann

Rűckeman Helena z Gdulów [*25-11-1894 6-11-1961]

Schipow

Schipow Amalia Kublinowa [*1841 1904] i Józef Kublin [1837-1916]

Schőnborn, Szynborn, Schonborn

Schőnborn Michał zm 13-01-1913 -76 r.ż -pochowany na cmentarzu w Giedlarowej

Schőnborn (Bauer) Antonina [1897-1974] - em. nauczycielka

Schőnborn Michał [1888-1983?]-organista

  Szynborn (Schőnborn) Anna z d.Feldman -żona Jana Schőnborna [*1872 1942]

  Szynborn (Schőnborn) Jan [*1937 1944]

  Szynborn (Schőnborn) Albina [*1939 1942]

 

Sztaba

Sztaba Walenty [*8-02-1884 24-03-1940] kpt inż. -geometra rządowy, komendant w miejscowej Polskiej Drużynie Strzeleckiej

Sztabowa Julia ze Sroczyńskich

Tűrschmid

Tűrschmid Janina z d. Hutkowska [*1912 1986]

Ungeheuer

Aleksandra z Adamusów Ungeheuerowa [1904-1934] - nauczycielka

Wessely

Wessely Ludwika ze Smoragiewiczów [*1835 1893]

Wessely Ferdynand [*1837 1919]

Zengteller

Zengtellerowa Maria z Ziębic Boguszów Lucjanowa [*1853 1918]

Zengteller Ludwik [*1874 1938] dr filozofii

Zimmermann

Zimmermann Karol [*1883 1972]

Zimmermann Zofia z Termerów [*1892 1941]

Zimmermann Maria z Schőnbornów [*1896 1973]

Góra

Cmentarz w Tarnawcu

Andres

Franciszek Andres  [ 29 IV 1949 lat 72]

Henryk Andres [12 I 1983 lat 60 ]

Baigert

   Beigert Josef [ Geb. 9. Dezember 1823 Gest. 11. Mai 1887 ]- "Hier ruh’t"             "Friede seiner Aschel"

Feldman

Feldman Julian [*6-02-1900 23-12-1984]                     Photo Milli

Feldman Franciszek

Feldman Marianna z d. Milli [*17-10-1867 27-04-1944]

Horst

Horst Katarzyna z d. Milli [*1870 17-04-1944]

Huber

Julia z Kahlów Huber [*24/4 1809  26/12 1880]

Alojzy Huber [1832] Dornbach

Josse

    Josse Adam [*25-09-1945 25-05-2003]

    Josse Eugeniusz [*1910 1969]

    Josse Józef [*1899 1961]- inż.

    Josse Stefania [*1914 1991]

    Josse Wanda [*1920 1999]

    Miecznik Anna z d. Josse [*29-01-1896 11-02-1961]

Kahl

Kahl Serwacy [*14-02-1843 23-09-1925]

Kahlowa Elżbieta [*18-07-1848 06-01-1922]

Szenborn

Szenborn Maria [*1895 1966]

Jan Schőnborn

Szenborn Eugeniusz [* ? 1950]

Schőnborn Józef [*1887 06-01-1938]

Szenborn Karolina [*? ?] babcia Edmunda

Szenborn Wiktorja [*?  1945]

Góra


Księga Gości-przeglądanie  

Strona utworzona 2003-12-27

Ostatnia aktualizacja: 11-05-11

 

Powrót